Zarządzanie Nieruchomościami Wector Sp. z o.o.

Zarządzanie Nieruchomościami

Sprawnie zarządzamy nieruchomościami mieszkaniowymi oraz komercyjnymi.

oferta

Od 2001 roku posiadamy państwowe licencje Zarządców Nieruchomości, i z tego roku datuje się najstarsza umowa o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową. Zarządzamy nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi wykorzystując nasze doświadczenie z obszaru budownictwa, zarządzania i organizacji.

Członkowie Zarządu spółki Bożena Blum i Janusz Rogulski są licencjonowanymi zarządcami nieruchomości. Od wielu lat działają też na rzecz popularyzacji zagadnień związanych ze słąbo jeszcze znanym rynkiem zarządzania nieruchomościami w obszarze wspólnot mieszkaniowych i powierzchni komercyjnych.
Ich publikacje w branżowym miesięczniku pt. „WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA” jak i wykłady na studiach podyplomowych dla słuchaczy warszawskich uczelni, to poważny wkład w kształcenie nowych kadr i kształtowanie świadomości społecznej.
Wspólnie z miesięcznikiem w 2002 roku rozpoczęli serie corocznych konferencji na terenie całego kraju, są również inicjatorami powstania dodatku „Solidny Zarządca” do miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Działają na rzecz wielu stowarzyszeń branżowych.

Oferujemy również konsultacje i porady z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli prywatnych zapewniając im:

1. Obsługę finansowo księgową w zakresie:
a. księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości
b. zapewniamy rozliczenia mediów, indywidualnych właścicieli oraz całościowe dla wspólnoty
c. kompleksowej obsługi rachunku bankowego

2. Obsługę techniczną w zakresie:
a. przygotowania rocznych planów gospodarczych
b. opracowania planów remontowych
c. bieżącej konserwacji technicznej
d. prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

3. Obsługę administracyjną w zakresie:
a. organizacji i prowadzenia zebrań wspólnoty
b. kontaktów administratora z zarządem wspólnoty
c. archiwizowania dokumentacji wspólnoty
d. udzielania informacji właścicielom lokali

Dostosowujemy zakres usługi do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej wspólnoty. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia Ministerstwa Finansów w zakresie rachunkowości, konserwatorzy posiadają uprawnienia techniczne stosowne do zakresu obsługiwanych urządzeń. Firma, my jako zarządcy oraz wszyscy nasi pracownicy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Świadczymy usługę na terenie całej Warszawy i województwa Mazowieckiego.

Już pod koniec lat 90-tych zarządzaliśmy nieruchomościami komercyjnymi w odniesieniu do prawie wszystkich realizowanych przez nas obiektów. Począwszy od pomieszczeń dydaktycznych szkół językowych, poprzez powierzchnie biurowe i konferencyjne, aż do powierzchni handlowych butików, salonów i galerii handlowych.

Od 2002 roku wprowadzaliśmy standardy i procedury zarządzania w dwunastu nieruchomościach jednego klienta. Kina wieloekranowe, garaże podziemne, biurowce z apartamentami, budynek hotelowy i standardowe powierzchnie biurowe oraz handlowe. To wyjątkowo trudne zadanie dało nam wiele cennego doświadczenia oraz satysfakcji zawodowej.

W zależności od życzenia klienta zapewniamy zarządzanie:

1. Umowami najmu
2. Powierzchnią najmu
3. Gospodarką i rozliczeniami mediów
4. Pełną obsługą techniczną
5. Usługami specjalistycznymi

Świadczona przez nas usługa jest realizowana w oparciu o opracowane i praktykowane standardy jakości, zasady postępowania oraz procedury kontroli. Każda czynność jest powtarzalna, a zakresy czynności pracowników są przejrzyste i wyczerpujące. Wartości naszego klienta są dla nas wytycznymi do działania, a osiąganie wyznaczonych celów jest naszym priorytetem. Stanowimy zespół, który wie czym jest ciężka praca, wie czym jest sukces, a co najważniejsze rozumie klienta i jego potrzeby.